21                   ΕΘΝΙΚΗ  Ασφάλεια ΖΩΗΣ  

 

 

 Εθνική & Προστασία Ζωής 

proionta zoi

Η δημιουργία, η χαρά, η απόλαυση της ζωής μαζί με τους δικούς σας ανθρώπους είναι ό,τι πιο όμορφο. Σε μια εποχή που τα πάντα αλλάζουν διαρκώς, είναι ανεκτίμητο το να μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα για το αύριο και να «προστατεύσετε» τη ζωή τη δική σας, αλλά και της οικογενείας σας. Τα Προγράμματα Προστασίας Ζωής της Εθνικής Ασφαλιστικής εξασφαλίζουν εσάς και την οικογένειά σας από οποιοδήποτε απρόβλεπτο γεγονός συμβεί στη ζωή σας και δημιουργήσει ανάγκες που δεν είχατε προβλέψει. Προστασία Ζωής με την Εθνική Ασφαλιστική:

 • Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πλήθος προγραμμάτων και καλύψεων, σχεδιασμένων με γνώμονα την ικανοποίηση των πραγματικών σας αναγκών, που εξασφαλίζουν εσάς και τους δικούς σας από ό,τι κι αν συμβεί.
 • Απολαμβάνετε γρήγορες υπηρεσίες και διαδικασίες.
 • Απολαμβάνετε την εξασφάλιση που σας εγγυάται η ηγετική θέση, η εμπειρία, η φερεγγυότητα, και η αξιοπιστία που αποπνέει το όνομα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Βασικά Προγράμματα Ζωής & Προστασίας Τα Βασικά Προγράμματα Ζωής & Προστασίας της Εθνικής Ασφαλιστικής προσφέρουν σιγουριά, αφού στην πολύ δύσκολη στιγμή για την οικογένεια της απώλειας ζωής, έχετε εξασφαλισμένα τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Η Απλή Ασφάλιση Ζωής εξασφαλίζει τα αγαπημένα μας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που μας συμβεί το απρόοπτο. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Ζωής ή ένα πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Ζωής Μειωμένου Κεφαλαίου.   Απλή Ασφάλιση Ζωής Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα (π.χ. φόρος κληρονομιάς, μειωμένο εισόδημα της οικογένειας που πρέπει να αναπληρωθεί για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, αποπληρωμή δανείων κ.α.). Η Απλή Ασφάλιση απευθύνεται επίσης και σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση απουσίας από τη ζωή των ιδίων ή σημαντικών στελεχών. Κάνοντας ένα πρόγραμμα "Απλής Ασφάλισης Ζωής" εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή.
 • Ευελιξία
  • στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό τα 3.000€).
  • στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος ασφάλισής σας (με ελάχιστη διάρκεια το 1 έτος).
 • Προστασία με πρωτοποριακές Συμπληρωματικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, αλλά και των αγαπημένων σας από ό,τι κι αν συμβεί (έχετε δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών εξετάσεων, καλύψεων Προστασίας Εισοδήματος, Ανικανότητας κ.α.).

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Απλή Ασφάλιση Ζωής"

 1. Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε με το πρόγραμμα, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε.
 2. Ευελιξία. Δυνατότητα επιλογής σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες του κεφαλαίου με το οποίο επιθυμείτε να εξασφαλίσετε τους αγαπημένους σας για τη χρονικό διάστημα που εσείς επιλέγετε.

Απλή Ασφάλιση Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά που οι οικονομικές ανάγκες αυτές μειώνονται με το πέρασμα των ετών. Για παράδειγμα, σε όσους λαμβάνουν δάνεια των οποίων το ανεξόφλητο υπόλοιπο μειώνεται, ή σε όσους δεν έχουν λάβει δάνειο, αλλά που οι οικονομικές ανάγκες που θα δημιουργηθούν σε περίπτωση απουσίας τους από τη ζωή μειώνονται καθώς περνάνε τα χρόνια (π.χ. οικογενειάρχες των οποίων τα παιδιά μετά από κάποια ηλικία αρχίζουν να εργάζονται συνεισφέροντας στο οικογενειακό εισόδημα). Κάνοντας ένα πρόγραμμα "Απλής Ασφάλισης Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου" εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή.
 • Ευελιξία
  • στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό τα 10.000€). Το αρχικώς ασφαλισμένο κεφάλαιο θα μειώνεται κατ’ έτος.
  • στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος ασφάλισής σας (με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη και μέγιστη διάρκεια το 75ο έτος της ηλικίας σας).
 • Επιπλέον προστασία σας με την ενσωματωμένη κάλυψη της Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας. Σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας, σας καταβάλλετε το εκάστοτε ασφαλισμένο κεφάλαιο (σύμφωνα με τους όρους της κάλυψης) και το πρόγραμμα τερματίζεται.

3 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Απλή Ασφάλιση Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου"

 1. Εξασφάλιση των αγαπημένων σας και δική σας. Καλύπτει τους δικούς σας αν απουσιάσετε από τη ζωή, και εσάς, σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας.
 2. Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε.
 3. Εξασφάλιση σύμφωνα ακριβώς με τις δικές σας ανάγκες. Κάλυψη των μειούμενων με το πέρασμα των ετών οικονομικών αναγκών που θα προκύψουν σε περίπτωση απουσίας σας από τη ζωή.

Ισόβια Ασφάλιση με Ισόβια Καταβολή Ασφαλίστρων Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν αφού γνωρίζουν ότι όποτε και αν απουσιάσουν από τη ζωή, θα υπάρξουν βέβαιες οικονομικές ανάγκες για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Εξάλλου, αποτελεί ιδανικό προϊόν για εκείνους που επιθυμούν να καλύψουν τους δικούς τους από το φόρο κληρονομιάς. Κάνοντας αυτό το πρόγραμμα εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Εγγυημένη παροχή ενός κεφαλαίου στα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση απουσίας σας από τη ζωή.
 • Αύξηση της εγγυημένης παροχής, από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις.
 • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα αν σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή (με ελάχιστο ποσό τα 3.000€).
 • Δυνατότητα μετά το 3ο έτος ασφάλισης
  • είσπραξης των μερισμάτων από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις.
  • είσπραξης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το ασφαλιστήριο σε περίπτωση ανάγκης (παροχής δανείου).
 • Προστασία με πρωτοποριακές Συμπληρωματικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, αλλά και των αγαπημένων σας από ό,τι κι αν συμβεί (έχετε δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών εξετάσεων, καλύψεων Προστασίας Εισοδήματος, Ανικανότητας κ.α.).

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Ισόβια Ασφάλιση με Ισόβια Καταβολή Ασφαλίστρων"

 1. Ισόβια Εξασφάλιση των αγαπημένων σας.
 2. Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε με το πρόγραμμα, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε.

Ισόβια Ασφάλιση με Καθορισμένη Διάρκεια Πληρωμής Ασφαλίστρων Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ανησυχούν αφού γνωρίζουν ότι όποτε και αν απουσιάσουν από τη ζωή, θα υπάρξουν βέβαιες οικονομικές ανάγκες για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά επιθυμούν η πληρωμή ασφαλίστρων να γίνεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. επιθυμούν να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή ασφαλίστρων κατά τα χρόνια που εργάζονται και πριν τη συνταξιοδότησή τους). Εξάλλου, αποτελεί ιδανικό προϊόν για εκείνους που επιθυμούν να καλύψουν τους δικούς τους από το φόρο κληρονομιάς. Κάνοντας αυτό το πρόγραμμα εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Εγγυημένη παροχή ενός κεφαλαίου στα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση απουσίας σας από τη ζωή.
 • Αύξηση της εγγυημένης παροχής, από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις.
 • Ευελιξία
  • στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα αν σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή (με ελάχιστο ποσό τα 3.000€).
  • στην επιλογή της διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων (με ελάχιστη τα 10 έτη). Μετά τη λήξη της περιόδου πληρωμής ασφαλίστρων, η κάλυψη συνεχίζεται χωρίς να καταβάλλετε ασφάλιστρα.
 • Δυνατότητα μετά το 3ο έτος ασφάλισης
  • είσπραξης των μερισμάτων από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις.
  • είσπραξης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το ασφαλιστήριο σε περίπτωση ανάγκης (παροχής δανείου).
 • Προστασία με πρωτοποριακές Συμπληρωματικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, αλλά και των αγαπημένων σας από ό,τι κι αν συμβεί (έχετε δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών εξετάσεων, καλύψεων Προστασίας Εισοδήματος, Ανικανότητας κ.α.).

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Ισόβια Ασφάλιση με Καθορισμένη Διάρκεια Πληρωμής Ασφαλίστρων"

 1. Ισόβια Εξασφάλιση των αγαπημένων σας με ευελιξία στη διάρκεια πληρωμής ασφαλίστρων.
 2. Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε με το πρόγραμμα, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε.

Η Μικτή Ασφάλιση εξασφαλίζει και εσάς, αλλά και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αποτελώντας τον ιδανικό συνδυασμό προστασίας και αποταμίευσης, το πρόγραμμα αυτό αφενός μεν σας εξασφαλίζει το επιθυμητό για εσάς κεφάλαιο μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε, και αφετέρου εξασφαλίζει τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που συμβεί το απρόοπτο στο χρονικό διάστημα αυτό. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που επιθυμούν να αποταμιεύουν τα χρήματα τους από σήμερα για να εξασφαλίσουν ένα ποσό σε μια συγκεκριμένη ηλικία για την κάλυψη των οικονομικών τους αναγκών, αλλά και που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Κάνοντας αυτό το πρόγραμμα εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Σίγουρη, εγγυημένη παροχή ενός κεφαλαίου είτε σε εσάς, είτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση απουσίας σας από τη ζωή.
 • Ευελιξία
  • στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος (με ελάχιστη τα 10 έτη).
  • στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του εγγυημένου κεφαλαίου (με ελάχιστο ποσό τα 3.000€), το οποίο θα λάβετε σίγουρα είτε εσείς κατά τη λήξη του προγράμματος, είτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα αν σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Αύξηση της εγγυημένης παροχής, από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις.
 • Δυνατότητα μετά το 3ο έτος ασφάλισης
  • είσπραξης των μερισμάτων από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις.
  • είσπραξης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το ασφαλιστήριο σε περίπτωση ανάγκης (παροχής δανείου).
 • Προστασία με πρωτοποριακές Συμπληρωματικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, αλλά και των αγαπημένων σας από ό,τι κι αν συμβεί (έχετε δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών εξετάσεων, καλύψεων Προστασίας Εισοδήματος, Ανικανότητας κ.α.).
2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε τη "Μικτή Ασφάλιση"
 1. Ιδανικός συνδυασμός προστασίας και αποταμίευσης.
 2. Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε με το πρόγραμμα, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε.

Συμπληρωματικά Προγράμματα Ζωής & Προστασίας Τα Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής σας δίνουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσετε το πρόγραμμά σας με πρόσθετες καλύψεις που σχεδίασε για εσάς η Εθνική Ασφαλιστική, οι οποίες εξασφαλίζουν εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περιπτώσεις ατυχήματος και ανικανότητας για εργασία ή προστατεύουν το εισόδημά σας σε περιπτώσεις ατυχών περιστατικών. 

Ασφάλιση Ζωής από Ατύχημα

Η Ασφάλιση Ζωής από Ατύχημα αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την οποία εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή εξαιτίας ενός ατυχήματος. Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που λόγω των υποχρεώσεών τους εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο ενός θανατηφόρου ατυχήματος (π.χ. άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν συχνά, άνθρωποι που εκτελούν μια επικίνδυνη χειρωνακτική εργασία κ.α.) και οι οποίοι ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Επιλέγοντας την κάλυψη της «Ασφάλισης Ζωής από Ατύχημα» εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή εξαιτίας ενός ατυχήματος.
 • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό τα 3.000€).

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Ασφάλισης Ζωής από Ατύχημα"

 1. Πολύ οικονομική κάλυψη. Εξασφάλιση των αγαπημένων σας με οικονομικό τρόπο.
 2. Δυνατότητα συνδυασμού της με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας, καθώς και με ένα Αποταμιευτικό ή Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Η Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την οποία μπορείτε να εξασφαλιστείτε εσείς, αλλά να εξασφαλίσετε και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, στην περίπτωση ενός ατυχήματος. Παρέχει προστασία στους αγαπημένους σας στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο εξαιτίας ενός ατυχήματος, αλλά και σε εσάς και τους δικούς σας στην περίπτωση που ένα ατύχημα προξενήσει μόνιμη σωματική βλάβη. Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή ή η μόνιμη ανικανότητά τους για εργασία θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Στην πραγματικότητα όμως, η κάλυψη αυτή είναι αναγκαία στους περισσότερους ανθρώπους (απευθύνεται σε εργαζόμενους που ανησυχούν για κάποιο ατύχημα στο χώρο εργασίας, σε ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά, σε αυτοαπασχολούμενους, υπαλλήλους γραφείου, επιχειρηματίες, αλλά ακόμη και σε οικοκυρές, φοιτητές κ.α.). Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Προσωπικού Ατυχήματος" είναι τα εξής:

 • Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή εξαιτίας ενός ατυχήματος. Εάν η απώλεια ζωής προκληθεί από τροχαίο ατύχημα η καθορισμένη παροχή διπλασιάζεται.
 • Παροχή σε εσάς ενός κεφαλαίου, ή ποσοστού του (ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας) εάν εξαιτίας ενός ατυχήματος προκληθεί μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα για εργασία. Εάν οι ανωτέρω συνέπειες προκληθούν από τροχαίο ατύχημα η καθορισμένη παροχή διπλασιάζεται.
 • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης.
 • Δυνατότητα κάλυψης των ιατροφαρμακευτικών εξόδων που πραγματοποιούνται συνεπεία ενός ατυχήματος, σύμφωνα με την επιλογή σας και τους όρους της κάλυψης.
 • Δυνατότητα εξασφάλισής σας και στην περίπτωση που ένα ατύχημα έχει ως συνέπεια την πρόσκαιρη ανικανότητά για εργασία, είτε είστε εργαζόμενος, είτε όχι , σύμφωνα με την επιλογή σας και τους όρους της κάλυψης (μπορείτε να ενημερωθείτε για την κάλυψη της Πρόσκαιρης Ανικανότητας και για την κάλυψη της Απώλειας Εισοδήματος.

3 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος"

 1. Μεγάλη ευελιξία. Ανάλογα με τις υποχρεώσεις σας (επαγγελματική δραστηριότητα, πραγματοποίηση ταξιδιών κ.α.) μπορείτε να επιλέξετε ακριβώς το Πρόγραμμα που θα καλύψει τις προσωπικές ανάγκες σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα συνδυασμών των καλύψεων της Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος.
 2. Διπλασιασμός των παροχών απώλειας ζωής από ατύχημα, μόνιμης ολικής και μερικής ανικανότητας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
 3. Δυνατότητα συνδυασμού της με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας, καθώς και με ένα Αποταμιευτικό, Παιδικό ή Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.

Η Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα Προγράμματα ζωής της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την οποία εξασφαλίζετε την απρόσκοπτη συνέχιση του Ασφαλιστικού σας Προγράμματος ζωής. Στη δύσκολη στιγμή που οποιαδήποτε αιτία έχει ως συνέπεια τη διαρκή ολική ανικανότητά σας για εργασία, η Εθνική Ασφαλιστική σας απαλλάσσει από την πληρωμή των ασφαλίστρων διατηρώντας την ισχύ της κάλυψής σας. Απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της συνέχισης του Προγράμματός τους αλλά και σε όσους θέλουν να διασφαλίσουν εφ’όρου ζωής την ισχύ της ασφαλιστικής κάλυψης των αγαπημένων τους προσώπων. Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε:

 • Συνέχιση των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων σας και των Καλύψεων που τα συνοδεύουν όπως τα είχατε σχεδιάσει, χωρίς να καταβάλλετε ασφάλιστρα, εάν από οποιαδήποτε αιτία προκληθεί διαρκής ολική ανικανότητα για εργασία.

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την κάλυψη της "Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων"

 1. Πολύτιμη κάλυψη για εσάς, που μπορεί να συνδυαστεί με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας, καθώς και με ένα Αποταμιευτικό ή Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.
 2. Η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων αφορά τόσο στο Βασικό Πρόγραμμα Ζωής, Αποταμίευσης ή Σύνταξης που έχετε στην Εθνική Ασφαλιστική, όσο και σε όλες τις Συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις που το συνοδεύουν (π.χ. προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών Εξετάσεων κ.α.).

Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας από εργασία

Η Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας από εργασία, αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία σας παρέχει προστασία στην περίπτωση που οποιαδήποτε αιτία έχει ως συνέπεια τη διαρκή ολική ανικανότητά σας να εργάζεσθε και επομένως την απώλεια των εσόδων που θα είχατε από την εργασία σας. Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν πως εάν χάσουν το εισόδημά τους, η συνέπεια θα είναι να δημιουργηθούν έντονες οικονομικές ανάγκες και να χρειαστούν ένα σοβαρό χρηματικό ποσό για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και να εξασφαλίσουν την ομαλή διαβίωση της οικογενείας τους. Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Παροχή ενός κεφαλαίου εάν από οποιαδήποτε αιτία προκληθεί διαρκής ολική ανικανότητα για εργασία.
 • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης.

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας"

 1. Δυνατότητα συνδυασμού της κάλυψης με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας, καθώς και με ένα Αποταμιευτικό ή Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.
 2. Ευελιξία σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ανάλογα με το βαθμό στον οποίο επιθυμείτε να είστε εξασφαλισμένοι, μπορείτε να επιλέξετε κεφάλαιο ασφάλισης ισόποσο, διπλάσιο ή τριπλάσιο του κεφαλαίου του Ασφαλιστικού Προγράμματος που έχετε στην Εθνική Ασφαλιστική.

Κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος

Η Απώλεια Εισοδήματος αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την οποία εξασφαλίζετε την εύρυθμη διαχείριση των υποχρεώσεών σας και της οικογενείας σας σε περίπτωση αδυναμίας σας για εργασία λόγω ανικανότητας από ατύχημα ή και από ασθένεια, αφού σας αναπληρώνεται το απολεσθέν εισόδημά σας (μετά από μικρή περίοδο αναμονής). Απευθύνεται σε κάθε ενήλικα 18-55 ετών που εργάζεται και επιθυμεί ακόμη και σε ενδεχόμενη προσωρινή ανικανότητά του για εργασία , να εξασφαλίσει το ημερομίσθιό του, καθώς και σε κάθε αυτοαπασχολούμενο, έμπορο, εργάτη, οδηγό ταξί κ.λπ. Επίσης, απευθύνεται και στον μισθωτό και τον επιχειρηματία ( αφού η ανάγκη κάλυψής τους θα είναι έντονη στην περίπτωση σοβαρότερης πρόσκαιρης ανικανότητας που θα οδηγήσει σε πολύμηνη απουσία από την εργασία τους). Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης για τις ημέρες αποχής από την εργασία σας, λόγω ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια, μετά από μικρή περίοδο αναμονής.
 • Ευελιξία
  • στην επιλογή του επιθυμητού διαστήματος διάρκειας της παροχής και του επιθυμητού διαστήματος της χρονικής αναμονής για την ενεργοποίηση της καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης.
  • στην επιλογή του επιθυμητού ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης. Ανάλογα με το Πρόγραμμα που έχετε (Βασικό Πρόγραμμα Ζωής, Αποταμιευτικό, Συνταξιοδοτικό), υπάρχουν προϋποθέσεις ως προς το ανώτατο ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης.
 • Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος. Για να εξασφαλιστείτε με την κάλυψη της "Απώλειας Εισοδήματος" πρέπει να έχετε το πρόγραμμα του "Προσωπικού Ατυχήματος" (με ελάχιστο κεφάλαιο κάλυψης 3.000€). Σημειώστε πως μπορείτε να συνδυάσετε το πρόγραμμα του Προσωπικού Ατυχήματος με 1 από τις 2 καλύψεις Προστασίας Εισοδήματος ("Απώλεια Εισοδήματος" ή "Πρόσκαιρη Ανικανότητα").

7 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την κάλυψη της "Απώλειας Εισοδήματος"

 1. Αναπλήρωση του εισοδήματός σας, σε ποσοστό ακόμη και 70%.
 2. Ευελιξία. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τις χρονικές αναμονές για ενεργοποίηση μέσα από μια γκάμα 16 διαφορετικών συνδυασμών που παρέχει η Εθνική Ασφαλιστική και οι οποίες σίγουρα θα καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
 3. Δυνατότητα επιλογής κάλυψης από την 1η ημέρα της αδυναμίας για εργασία λόγω ατυχήματος.
 4. Δυνατότητα κάλυψης του μισθωτού και του επιχειρηματία ακόμα και σε περίπτωση πολύμηνης απουσίας του από την εργασία.
 5. Διαφοροποίηση ασφαλίστρου. Καταβολή δίκαιου ασφαλίστρου ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία που ανήκετε.
 6. Διατήρηση σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο αλλάζει μόνο αν υπάρχει επίταση ή μείωση του «κινδύνου» (π.χ. αλλαγή επαγγέλματος, διακοπή ενός hobby κ.λπ.).
 7. Δυνατότητα συνδυασμού της κάλυψης με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας, καθώς και με ένα Αποταμιευτικό, ή Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.

Κάλυψη Πρόσκαιρης Ανικανότητας για εργασία

Η Πρόσκαιρη Ανικανότητα αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη η οποία σε συνδυασμό με την κάλυψη του Προσωπικού Ατυχήματος, σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε την εύρυθμη διαχείριση των υποχρεώσεών σας και της οικογενείας σας σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία εξαιτίας ενός ατυχήματος. Σε περίπτωση αδυναμίας σας για εργασία, αναπληρώνεται το απολεσθέν εισόδημά σας, ή εάν δεν εργάζεσθε σας παρέχεται επίδομα για την κάλυψη των αναγκών σας. Απευθύνεται σε εργαζόμενους που ανησυχούν περισσότερο για κάποιο ατύχημα στο χώρο εργασίας τους (π.χ. εργάτες, οικοδόμους, ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους), αλλά και στους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο ατυχήματος και σε ενδεχόμενη πρόσκαιρη ανικανότητα θα χρειαστούν κάποια οικονομική ενίσχυση. Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Πλήρης κάλυψη. Σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας που θα διαρκέσει πάνω από 10 ημέρες, σας καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση από την 1η ημέρα του ατυχήματος. Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο, διπλασιάζεται για τις ημέρες παραμονής σας σε αυτό η παροχή της πρόσκαιρης ανικανότητας .
 • Δυνατότητα συνδυασμού καλύψεων και Προσωπικού Ατυχήματος. Για να εξασφαλιστείτε με την κάλυψη της «Πρόσκαιρης Ανικανότητας» πρέπει να έχετε το πρόγραμμα του «Προσωπικού Ατυχήματος». Σημειώστε πως μπορείτε να συνδυάσετε το πρόγραμμα του Προσωπικού Ατυχήματος με 1 από τις 2 καλύψεις Προστασίας Εισοδήματος («Απώλεια Εισοδήματος» ή «Πρόσκαιρη Ανικανότητα»).
 • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης (ανώτατο όριο 1‰ επί του κεφαλαίου κάλυψης Προσωπικού Ατυχήματος).

4 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την κάλυψη της "Πρόσκαιρης Ανικανότητας για εργασία"

 1. Δυνατότητα κάλυψής σας ακόμη κι αν δεν εργάζεσθε. Κάλυψη της οικοκυράς και του φοιτητή, που λόγω κάποιας πρόσκαιρης ανικανότητας θα τους προκύψει κάποια έκτακτη οικονομική ανάγκη (το ποσό που δίδεται ημερησίως στην προκειμένη περίπτωση είναι μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό που δίδεται σε κάποιον εργαζόμενο).
 2. Αναπλήρωση του εισοδήματός σας, σε ποσοστό ακόμη και 70%.
 3. Διαφοροποίηση-παραμετροποίηση ασφαλίστρου. Καταβολή ανάλογου ασφαλίστρου σύμφωνα με την επαγγελματική κατηγορία που ανήκετε.
 4. Διατήρηση σταθερού ασφαλίστρου διαχρονικά. Το ασφάλιστρο αλλάζει μόνο αν υπάρχει επίταση ή μείωση του «κινδύνου» (π.χ. αλλαγή επαγγέλματος κ.λπ.).

 

 

 

 


play-button-red-300x300

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
SAEMENS CO. INSURANCE BROKERS
3ης Σεπτεμβρίου 56, Τ.Κ 10433

Xάρτης

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
ΤΗΛ. 210 8834101
FAX. 210 8834990
saemens

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία

Aποδοχή Cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων για την παροχή των υπηρεσιών του, για να βεβαιωθούμε ότι η ιστοσελίδα είναι φιλική προς το χρήστη και την λειτουργικότητα της,
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.