ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΧΕ     

 

AUTO ECONOMY

Ασφάλεια Εν Κινήσει AUTO ECONOMY
Οι βασικές καλύψεις
    circle bullet red k4net Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
    circle bullet red k4net Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα μελών της οικογένειάς σας, ασφαλισμένα στη PRIME (μέχρι € 3.000).
    circle bullet red k4net Ίδιες Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
    circle bullet red k4net Φροντίδα ατυχήματος.
    circle bullet red k4net Επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
Οι προαιρετικές καλύψεις
    circle bullet red k4net Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών (μέχρι € 1.000).
    circle bullet red k4net Οδική βοήθεια.
    circle bullet red k4net Νομική προστασία (€ 3.000).

 

AUTO BASIC

Ασφάλεια Εν Κινήσει AUTO BASIC
Οι βασικές καλύψεις

   circle bullet red k4net Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
   circle bullet red k4net Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα μελών της οικογένειάς σας, ασφαλισμένα στη PRIME (μέχρι € 3.000).
   circle bullet red k4net Ίδιες Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
   circle bullet red k4net Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Θάνατος – Μόνιμη ολική ανικανότητα € 15.000)
   circle bullet red k4net Φροντίδα ατυχήματος.
   circle bullet red k4net Επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
   circle bullet red k4net Επέκταση των συμπληρωματικών καλύψεων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
   circle bullet red k4net Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απώλειας εργασίας. (Εξαιρούνται από την κάλυψη τα αγροτικά Ι.Χ.)
   circle bullet red k4net Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά (€ 20.000).
   circle bullet red k4net Νομική προστασία (€ 3.000).
Οι προαιρετικές καλύψεις
   circle bullet red k4net Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών (μέχρι € 1.000).
   circle bullet red k4net Οδική βοήθεια.
   circle bullet red k4net Επέκταση νομικής προστασίας (€ 3.000).

AUTO PLUS

Ασφάλεια Εν Κινήσει AUTO PLUS
Οι βασικές καλύψεις

   circle bullet red k4net Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
   circle bullet red k4net Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα μελών της οικογένειάς σας, ασφαλισμένα στη PRIME (μέχρι € 3.000).
   circle bullet red k4net Ίδιες Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
   circle bullet red k4net Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Θάνατος – Μόνιμη ολική ανικανότητα € 15.000)
   circle bullet red k4net Φροντίδα ατυχήματος.
   circle bullet red k4net Επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
   circle bullet red k4net Επέκταση των συμπληρωματικών καλύψεων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
   circle bullet red k4net Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απώλειας εργασίας.
   circle bullet red k4net Νομική προστασία (€ 3.000).
   circle bullet red k4net Παροχή οικονομικής ενίσχυσης μέχρι € 5.000 για ολική καταστροφή του  οχήματος από μη καλυπτόμενο κίνδυνο.
   circle bullet red k4net Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά (€ 20.000).
   circle bullet red k4net Κλοπή ολική και ζημιές του αυτοκινήτου κατά την κλοπή.
   circle bullet red k4net Κλοπή μερική και κλοπή μη σταθερών αξεσουάρ του αυτοκινήτου
   circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές από πυρκαγιά ή/και έκρηξη.
   circle bullet red k4net Πυρκαγιά ή/και έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.
   circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές (πέραν της πυρκαγιάς και έκρηξης) από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.
   circle bullet red k4net Aπομείωση της αξίας του οχήματος 1% μηνιαίως.
   circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη.
   circle bullet red k4net Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών  (10% της αξίας του οχήματος με ελάχιστο όριο € 1.000 και ανώτατο € 3.000).
Οι προαιρετικές καλύψεις
   circle bullet red k4net Οδική βοήθεια.
   circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές από φυσικά φαινόμενα  (θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση).
   circle bullet red k4net Επέκταση νομικής προστασίας (€ 3000)

AUTO FULL

Ασφάλεια Εν Κινήσει AUTO FULL
Οι βασικές καλύψεις
   circle bullet red k4net Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
   circle bullet red k4net Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα μελών της οικογένειάς σας, ασφαλισμένα στη PRIME (μέχρι € 3.000).
   circle bullet red k4net Ίδιες Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
   circle bullet red k4net Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Θάνατος – Μόνιμη ολική ανικανότητα € 15.000)
   circle bullet red k4net Φροντίδα ατυχήματος.
   circle bullet red k4net Επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
   circle bullet red k4net Επέκταση των συμπληρωματικών καλύψεων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
   circle bullet red k4net Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απώλειας εργασίας.
   circle bullet red k4net Νομική προστασία (€ 3.000).
   circle bullet red k4net Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά (€ 20.000).
   circle bullet red k4net Κλοπή ολική, και ζημιές του αυτοκινήτου κατά την κλοπή.
   circle bullet red k4net Κλοπή μερική και κλοπή μη σταθερών αξεσουάρ του αυτοκινήτου
   circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές από φυσικά φαινόμενα (θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση).
   circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη.
   circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές από πυρκαγιά ή/και έκρηξη.
   circle bullet red k4net Πυρκαγιά ή/και έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.
   circle bullet red k4net Ενοικίαση αυτοκινήτου μετά από καλυπτόμενη ζημιά του οχήματος.
   circle bullet red k4net Aπομείωση της αξίας του οχήματος 1% μηνιαίως.
   circle bullet red k4net Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών  (10% της αξίας του οχήματος με ελάχιστο όριο € 1.000 και ανώτατο € 3.000).
   circle bullet red k4net Αντικατάσταση  κλειδιών – ξεκλείδωμα θυρών.
   circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές από σύγκρουση με άλλο όχημα.
   circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές (πέραν της πυρκαγιάς και έκρηξης) από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.
   circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές του οχήματος μετά από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή,  κατακρήμνιση, καθώς και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, φόρτωσης ή εκφόρτωσης  του σε τρένα, επιβατικά  πλοία ή πορθμεία που εκτελούν κανονικό δρομολόγιο.
Οι προαιρετικές καλύψεις
   circle bullet red k4net Οδική βοήθεια.
   circle bullet red k4net Επέκταση νομικής προστασίας (€ 3.000).

      ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΙΧ     
 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ BASIC

Ασφάλεια Εν Κινήσει ΑΓΡΟΤΙΚΟ BASIC
Οι βασικές καλύψεις

circle bullet red k4net Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
circle bullet red k4net Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα μελών της οικογένειάς σας, ασφαλισμένα στη PRIME (μέχρι € 3.000).
circle bullet red k4net Ίδιες Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
circle bullet red k4net Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Θάνατος – Μόνιμη ολική ανικανότητα € 15.000)
circle bullet red k4net Φροντίδα ατυχήματος.
circle bullet red k4net Επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
circle bullet red k4net Επέκταση των συμπληρωματικών καλύψεων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
circle bullet red k4net Νομική προστασία (€ 3.000).

Οι προαιρετικές καλύψεις
circle bullet red k4net Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών (μέχρι € 1.000).
circle bullet red k4net Οδική βοήθεια.
circle bullet red k4net Επέκταση νομικής προστασίας (€ 3.000).

ΑΓΡΟΤΙΚΟ PLUS

Ασφάλεια Εν Κινήσει ΑΓΡΟΤΙΚΟ PLUS
Οι βασικές καλύψεις
circle bullet red k4net Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

circle bullet red k4net Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα μελών της οικογένειάς σας, ασφαλισμένα στη PRIME (μέχρι € 3.000).
circle bullet red k4net Ίδιες Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
circle bullet red k4net Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Θάνατος – Μόνιμη ολική ανικανότητα € 15.000)
circle bullet red k4net Φροντίδα ατυχήματος.
circle bullet red k4net Επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
circle bullet red k4net Επέκταση των συμπληρωματικών καλύψεων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
circle bullet red k4net Νομική προστασία (€ 3.000).
circle bullet red k4net Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά (€ 20.000).
circle bullet red k4net Κλοπή ολική και ζημιές του αυτοκινήτου κατά την κλοπή.
circle bullet red k4net Κλοπή μερική και κλοπή μη σταθερών αξεσουάρ του αυτοκινήτου
circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές από πυρκαγιά ή/και έκρηξη.
circle bullet red k4net Πυρκαγιά ή/και έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.
circle bullet red k4net Aπομείωση της αξίας του οχήματος 1% μηνιαίως.
circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη.
circle bullet red k4net Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών  (10% της αξίας του οχήματος με ελάχιστο όριο € 1.000 και ανώτατο € 3.000).
Οι προαιρετικές καλύψεις
circle bullet red k4net
Οδική βοήθεια.
circle bullet red k4net Επέκταση νομικής προστασίας (€ 3000)
circle bullet red k4net
Ίδιες ζημιές από φυσικά φαινόμενα  (θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση).

ΑΓΡΟΤΙΚΟ FULL

Ασφάλεια Εν Κινήσει ΑΓΡΟΤΙΚΟ FULL
Οι βασικές καλύψεις

circle bullet red k4net Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
circle bullet red k4net Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα μελών της οικογένειάς σας, ασφαλισμένα στη PRIME (μέχρι € 3.000).
circle bullet red k4net Ίδιες Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
circle bullet red k4net Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Θάνατος – Μόνιμη ολική ανικανότητα € 15.000)
circle bullet red k4net Φροντίδα ατυχήματος.
circle bullet red k4net Επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
circle bullet red k4net Επέκταση των συμπληρωματικών καλύψεων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
circle bullet red k4net Νομική προστασία (€ 3.000).
circle bullet red k4net Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά (€ 20.000).
circle bullet red k4net Κλοπή ολική, και ζημιές του αυτοκινήτου κατά την κλοπή.
circle bullet red k4net Κλοπή μερική και κλοπή μη σταθερών αξεσουάρ του αυτοκινήτου
circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές από φυσικά φαινόμενα  (θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση).
circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη.
circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές από πυρκαγιά ή/και έκρηξη.
circle bullet red k4net Πυρκαγιά ή/και έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.
circle bullet red k4net Aπομείωση της αξίας του οχήματος 1% μηνιαίως.
circle bullet red k4net Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών  (10% της αξίας του οχήματος με ελάχιστο όριο € 1.000 και ανώτατο € 3.000).
circle bullet red k4net Αντικατάσταση  κλειδιών – ξεκλείδωμα θυρών.
circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές από σύγκρουση με άλλο όχημα.
circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές (πέραν της πυρκαγιάς και έκρηξης) από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.
circle bullet red k4net Ίδιες ζημιές του οχήματος μετά από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή,  κατακρήμνιση, καθώς και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, φόρτωσης ή circle bullet red k4net εκφόρτωσης  του σε τρένα, επιβατικά  πλοία ή πορθμεία που εκτελούν κανονικό δρομολόγιο.
Οι προαιρετικές καλύψεις
circle bullet red k4net Οδική βοήθεια.

circle bullet red k4net Επέκταση νομικής προστασίας (€ 3.000).

     MOTOΣΥΚΛΕΤΕΣ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ                    ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΧ     


 

MOTO BASIC

Ασφάλεια Εν Κινήσει MOTO BASIC
Οι βασικές καλύψεις
circle bullet red k4net Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
circle bullet red k4net Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα μελών της οικογένειάς σας, ασφαλισμένα στη PRIME (€ 3.000).
circle bullet red k4net Ίδιες Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
circle bullet red k4net Φροντίδα ατυχήματος.
circle bullet red k4net Επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
circle bullet red k4net Επέκταση των Συμπληρωματικών Καλύψεων του οχήματος σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
circle bullet red k4net Νομική προστασία (€ 3.000).
Οι προαιρετικές καλύψεις
circle bullet red k4net Οδική βοήθεια.
circle bullet red k4net Επέκταση νομικής προστασίας (€ 3.000).ΦΟΡΤΗΓΟ BASIC

Ασφάλεια Εν Κινήσει ΦΟΡΤΗΓΟ BASIC
Οι βασικές καλύψεις

circle bullet red k4net Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
circle bullet red k4net Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα μελών της οικογένειάς σας, ασφαλισμένα στη PRIME (μέχρι € 3.000).
circle bullet red k4net Ίδιες Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
circle bullet red k4net Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Θάνατος – Μόνιμη ολική ανικανότητα € 15.000)
circle bullet red k4net Φροντίδα ατυχήματος.
circle bullet red k4net Επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
circle bullet red k4net Νομική προστασία (€ 3.000).
Οι προαιρετικές καλύψεις
<spa

 


play-button-red-300x300

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
SAEMENS CO. INSURANCE BROKERS
3ης Σεπτεμβρίου 56, Τ.Κ 10433

Xάρτης

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
ΤΗΛ. 210 8834101
FAX. 210 8834990
saemens

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία

Aποδοχή Cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων για την παροχή των υπηρεσιών του, για να βεβαιωθούμε ότι η ιστοσελίδα είναι φιλική προς το χρήστη και την λειτουργικότητα της,
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.