21                   ΕΘΝΙΚΗ  Ασφάλεια Υγείας

 

 

proionta ygeia

Πέρα και πάνω από όλα τα ανθρώπινα αγαθά υπάρχει ένα που είναι το πολυτιμότερο. H υγεία. Επειδή λοιπόν η υγεία μας είναι η πρώτη προτεραιότητα, εμπιστευτείτε την στην πρώτη ασφαλιστική, την Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων υγείας, ικανών να καλύψουν όλες τις πιθανές ανάγκες σας για τη φροντίδα της υγείας, της δικής σας και της οικογένειάς σας. Επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα Υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής εξασφαλίζετε:

 

Ζωή

 • Ασφάλιση για μια ζωή
Κάθε πρόγραμμα μπορεί να συνοδεύει, εσάς και την οικογένειά σας, για όλη τη διάρκεια της ζωής σας.

Νοσηλεία

 • Διάρκεια νοσηλείας
Όλα τα προγράμματα προβλέπουν ως μέγιστη διάρκεια νοσηλείας από την ίδια αιτία, τις 365 ημέρες.

Νοσοκομείο

 • Επιλογή Νοσοκομείου
Εφόσον έχετε ασφαλιστεί με πρόγραμμα Εθνική & Υγεία, που δεν είναι αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα (πρόγραμμα «Προνομιακή Προστασία»), μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα το νοσηλευτικό ίδρυμα που επιθυμείτε, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, ενώ σε περίπτωση νοσηλείας σε συμβεβλημένο με την Εταιρία ιδιωτικό ή δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, απολαμβάνετε προνομιακή μεταχείριση. Ειδικότερα, με ασφάλιση μέσω του προγράμματος αποκλειστικής συνεργασίας «Προνομιακή Προστασία», έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μια από τις 8 μονάδες του συνεργαζόμενου Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Θέση

 • Επιλογή θέσης νοσηλείας 
Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση νοσηλείας που επιθυμείτε, μέχρι και τη θέση Α' (μονόκλινο δωμάτιο). Ειδικά εσείς που έχετε το Πλεονεκτικό πρόγραμμα μπορείτε να επιλέξετε και την θέση δωματίου Lux (με συμμετοχή 30% στα έξοδα νοσηλείας). Ειδικότερα, για το πρόγραμμα αποκλειστικής συνεργασίας Προνομιακή Προστασία, μπορείτε να επιλέξετε μέχρι τη θέση Β’(δίκλινο δωμάτιο) ή τη θέση Α’, με επιπλέον συμμετοχή ανά ημέρα νοσηλείας.

Μέλη

 • Ασφάλιση εξαρτωμένων μελών
Οι παροχές και τα προνόμια που απολαμβάνετε μπορούν να επεκταθούν και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σας. Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών. Τα παιδιά καλύπτονται σαν εξαρτώμενα μέλη μέχρι και την ηλικία των 25 ετών ή 30 ετών, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος που θα επιλέξετε.

{tab Έκπτωση }

 • Έκπτωση ασφαλίστρου
Για την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού, η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει σε όλα της τα προγράμματα, έκπτωση ασφαλίστρου κατά 20% για τον/την σύζυγο, 30% για το 1ο παιδί, 40% για το 2ο παιδί, 50% για το 3ο παιδί. Δωρεάν ασφάλιση από το 4ο παιδί και άνω.

Συμπληρωματική

 • Συμπληρωματική λειτουργία
Κάθε πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά είτε με δημόσιο φορέα ασφάλισης, είτε με οποιοδήποτε ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο, εξυπηρετώντας έτσι καλύτερα τις ανάγκες σας.

Πρόσθετες

Πρόσθετες Υπηρεσίες Υγείας
 
Δίκτυο Ιατρών - Εσείς που είστε κάτοχοι προγράμματος υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, το οποίο καλύπτει έξοδα εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων, έχετε στη διάθεσή σας ένα ευρύ Δίκτυο Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, σε όλη την Ελλάδα. Μέσω του Συντονιστικού Τηλεφωνικού Κέντρου μπορείτε να κλείνετε ραντεβού με γιατρό του δικτύου στο ιατρείο του ή σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, στο σπίτι σας με προνομιακές τιμές.
 
Δίκτυο Οδοντιατρείων - Εσείς που είστε κάτοχοι προγράμματος υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, το οποίο καλύπτει έξοδα εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων, έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε οδοντιατρικές υπηρεσίες, σε ειδικές τιμές, στα πλέον σύγχρονα Οδοντιατρικά Κέντρα και Οδοντιατρεία σε όλη την Ελλάδα.
 
Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων - Για εσάς που είστε κάτοχοι προγράμματος υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, το οποίο καλύπτει έξοδα εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων, η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε συνεργασία με μεγάλα Διαγνωστικά Εργαστήρια και σας προσφέρει τη δυνατότητα, με προκαθορισμένο ραντεβού μέσω του Ιατρικού Τηλεφωνικού Κέντρου να πραγματοποιείτε τις διαγνωστικές σας εξετάσεις, με βάση το παραπεμπτικό του θεράποντος ιατρού σας.
 
Δίκτυο Συνεργασιών με νοσοκομεία - Η Εθνική Ασφαλιστική, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προχώρησε σε συνεργασίες με τα μεγαλύτερα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Έτσι μπορείτε άμεσα και χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες να προγραμματίζετε την εισαγωγή σας για νοσηλεία. Επιπλέον, λειτουργούν Ιατρεία της Εθνικής Ασφαλιστικής στα περισσότερα συμβεβλημένα νοσοκομεία.

 

 

Γνωρίστε τα Προγράμματα Υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής:

Προγράμματα Κάλυψης Δαπανών Νοσηλείας:

Κάθε πρόγραμμα του συστήματος «Εθνική & Υγεία» παρέχει τον ιδανικό συνδυασμό καλύψεων που προσαρμόζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις σας, με ασφάλιστρο που ανταποκρίνεται στις οικονομικές σας δυνατότητες.

Προνομιακή Προστασία

Η Εθνική Ασφαλιστική, αξιοποιώντας την ευελιξία των προγραμμάτων ετήσιας ανανέωσης, προσαρμόζει τις παροχές και τα ασφάλιστρα του προγράμματος Προνομιακή Προστασία, ώστε να καλύπτει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες σας. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από την Εθνική Ασφαλιστική, σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, προκειμένου να σας προσφέρει κάλυψη όλου το φάσματος των αναγκών σας για ασφάλιση εξόδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, με προσιτό κόστος. Έτσι, με το νέο πρόγραμμα «Προνομιακή Προστασία» απολαμβάνετε: 

 • Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, τόσο για πρόληψη όσο και για νοσηλεία, από έναν αξιόπιστο Οργανισμό, τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.  
 • Προϋπολογισμένη συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας, που δεν υπερβαίνει τα 900€.
 • Δυνατότητα μηδενισμού ή μείωσης της συμμετοχής σας στα έξοδα. Σε περίπτωση που κάνατε χρήση και άλλου Φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σας, τότε το ποσό συμμετοχής σας μπορεί να μειωθεί ή και να μηδενιστεί, ανάλογα με το ποσό που κατέβαλε ο Φορέας, με ανώτατο όριο συμμετοχής σας πάντα το ποσό των 400€ ανά νοσηλεία.
 • Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο μέσω αποκλειστικού Συντονιστικού Κέντρου ειδικά για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του προγράμματος.
 • Σύγχρονους, βελτιωμένους όρους ασφάλισης και απλές διαδικασίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.
 • Κάλυψη επείγουσας μεταφοράς για νοσηλεία με κάθε μεταφορικό μέσο.
 • Σημαντικές οικογενειακές εκπτώσεις (από 20% έως 100%) στην ασφάλιση των εξαρτώμενων μελών, με στόχο την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού των σημερινών νοικοκυριών.
 • Ετήσια ανανέωση του προγράμματος, χωρίς να απαιτείται εκ νέου έλεγχος ασφαλισιμότητας.

Βασική Προστασία

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας με προσιτό κόστος, που θα σας προσφέρει αξιοπρεπή περίθαλψη σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο. Το πρόγραμμα Βασική Προστασία, σας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε παράλληλα όλες τις τυχόν εισφορές σας σε άλλους φορείς ασφάλισης (κρατικούς και ιδιωτικούς), ώστε να μην επιβαρύνεται άσκοπα ο οικογενειακός σας προϋπολογισμός, αφού λειτουργεί συμπληρωματικά με τους άλλους φορείς.   10 Μοναδικοί Λόγοι για να επιλέξετε το πρόγραμμα "Βασική Προστασία"
 • Έχει ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, γεγονός που το καθιστά πολύ προσιτό.
 • Δρα συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους φορείς ασφάλισης και έτσι αξιοποιεί τις ασφαλιστικές εισφορές που έχετε ήδη καταβάλει.
 • Παρέχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης της οικογένειας με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα, καλύπτοντας τα παιδιά και μέχρι 30 ετών, παρέχοντας επιπλέον οικογενειακές εκπτώσεις (από 20% έως 50%) προβλέποντας και δωρεάν ασφάλιση για τους πολύτεκνους.
 • Καλύπτει με χαμηλό κόστος, εσάς που δεν έχετε κοινωνικό φορέα ασφάλισης σε ισχύ, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπή περίθαλψη σε μονόκλινο δωμάτιο στα δημόσια νοσοκομεία.
 • Προσφέρει προνόμια όταν επιλέγετε συμβεβλημένα νοσοκομεία (π.χ. απευθείας εξόφληση εξόδων, μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης των εξόδων νοσηλείας κ.λ.π). Επιπλέον, η Εθνική Ασφαλιστική καλύπτει και το ποσοστό συμμετοχής σας (30% ή 50%) στα έξοδα νοσηλείας (ανάλογα με τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο ανήκετε) που προβλέπει ο ΕΟΠΥΥ, σε περίπτωση νοσηλείας σας σε ιδιωτικό νοσοκομείο.
 • Προσφέρει αξιοπρεπή κάλυψη δευτεροβάθμιας περίθαλψης σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία.
 • Προσφέρει αξιοπρεπή κάλυψη και πρωτοβάθμια περίθαλψη μέσω των συνεργασιών της Εθνικής Ασφαλιστικής με τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα και διαγνωστικά κέντρα της χώρας (δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς, δωρεάν ετήσιο check up, εκπτώσεις μέχρι και 35% σε εξετάσεις κ.λπ.).
 • Έχετε τη δυνατότητα νοσηλείας και στο εξωτερικό.
 • Σας προσφέρει κάλυψη επείγουσας μεταφοράς για νοσηλεία.
 • Μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα μέχρι την ηλικία των 65 ετών.

Απόλυτη Προστασία

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς που θέλετε τη μέγιστη δυνατή ασφάλιση των δαπανών υγείας και επιθυμείτε την πλήρη κάλυψη των αγαπημένων σας προσώπων ισοβίως. Σας εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας σε οποιδήποτε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (ιδιωτικό ή δημόσιο) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάλυψη εξωνοσοκομειακών δαπανών (check – up, διαγνωστικές εξετάσεις κ.λ.π.), σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, με ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 45 ημερών μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 (αν σπουδάζουν) και ενήλικες μέχρι 60 ετών. Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα «Απόλυτη Προστασία» είναι τα εξής:
 • Πλήρη κάλυψη με υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας ανά νοσηλεία που ανέρχεται στα 2.060.450€
 • 100% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο επιλέξετε στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Με την επιλογή νοσηλείας σε συμβεβλημένα νοσοκομεία το πρόγραμμα καλύπτει και τυχόν έξοδα που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τη νοσηλεία σας.
 • Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check - up) ή προγεννητικό έλεγχο σε περίπτωση εγκυμοσύνης
 • Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς νοσηλεία, σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, μέχρι το ποσό των 1.545 € ετησίως.
 • Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε κρατικό νοσοκομείο, για νοσηλεία για την οποία δεν θα ζητήσετε αποζημίωση, σας δίνεται Ημερήσιο Επίδομα για να καλύψετε έκτακτα έξοδα.
 • Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία.
 • Προσφέρει Επίδομα Τοκετού στην μητέρα
 • Απολαμβάνετε επιβράβευση για τη χρήση ταμείου, σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και συγκεκριμένα αύξηση του ανώτατου ορίου κάλυψης των εξόδων προ και μετά τη νοσηλεία.

Ολοκληρωμένη Προστασία

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε κάλυψη των δαπανών νοσηλείας σας, συμπληρωματικά με τη χρήση του κοινωνικού ασφαλιστικού σας φορέα. Με το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζετε συνθήκες αξιοπρεπούς νοσηλείας ακόμη και στην περίπτωση πολύ σοβαρών ασθενειών, συνδυάζοντας κάλυψη δευτεροβάθμιας (νοσηλεία) και πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις) με χαμηλή συμμετοχή και προσιτό κόστος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 45 ημερών μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 (αν σπουδάζουν) και σε ενήλικες μέχρι 60 ετών. Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Προστασία» είναι τα εξής:
 • Προνομιακή μεταχείριση σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα 100% κάλυψη των δαπανών νοσηλείας μετά τη μείωση του ποσού απαλλαγής κατά 50%.
 • Εξασφαλισμένη κάλυψη χάρη στο υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας ανά νοσηλεία που ανέρχεται στα 515.113 €
 • Κάλυψη 100% των εξόδων χειρουργικής επέμβασης χωρίς νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο
 • Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check - up) ή προγεννητικό έλεγχο σε περίπτωση εγκυμοσύνης.
 • Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς νοσηλεία, σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, μέχρι το ποσό των 1.545 € ετησίως.
 • Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε κρατικό νοσοκομείο για νοσηλεία για την οποία δεν θα ζητήσετε αποζημίωση, σας δίνεται Ημερήσιο Επίδομα.
 • Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία.
 • Προσφέρει Επίδομα Τοκετού στην μητέρα.
 • Επιβράβευση για τη χρήση ταμείου σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, μηδενίζοντας την απαλλαγή και τη συμμετοχή σας στα αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας.

Ολοκληρωμένο

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε συμπληρωματική κάλυψη υγείας στην κοινωνική σας ασφάλιση. Με το πρόγραμμα εξασφαλίζετε αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας στην κάλυψη περισσότερο των συχνών και όχι μόνο των σοβαρών περιστατικών, τόσο κατά τη νοσοκομειακή, όσο και κατά την πρωτοβάθμια περίθαλψη (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις), με χαμηλή συμμετοχή και προσιτό κόστος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) και ενήλικες μέχρι 60 ετών. Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένο" είναι τα εξής:
 • Κάνοντας χρήση του κύριου ασφαλιστικού σας φορέα έχετε 100% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο
 • 90% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό Νοσοκομείο, μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής
 • Ανταγωνιστικό ασφάλιστρο σε σχέση με τις παροχές που σας προσφέρει το πρόγραμμα
 • Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικές επισκέψεις χωρίς νοσηλεία σε Συμβεβλημένα Κέντρα
 • Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε κρατικό νοσοκομείο για νοσηλεία για την οποία δεν θα ζητήσετε αποζημίωση σας δίνεται Ημερήσιο Επίδομα.
 • Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία.
 • Έχετε τη δυνατότητα νοσηλείας μέχρι τη θέση Α’
 • Επιβράβευση για τη χρήση ταμείων

ΠλεονεκτικόΤο πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε κάλυψη με υψηλά ανώτατα όρια και προκαθορισμένη μικρή συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας, εξασφαλίζοντας συνθήκες αξιοπρεπούς νοσηλείας ακόμη και στην περίπτωση πολύ σοβαρών ασθενειών. Το πρόγραμμα, σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε εκ των προτέρων το ποσό που θα καταβάλλετε σε κάθε περίπτωση νοσηλείας μιας και έχει μόνο ποσό απαλλαγής, χωρίς ποσοστό συμμετοχής. Απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών. Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Πλεονεκτικό" είναι τα εξής:

 • Υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας κατά νοσηλεία
 • Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία.
 • Ξέρετε ακριβώς το ποσό συμμετοχής σας μιας και είναι σταθερό και προϋπολογισμένο σε κάθε νοσηλεία μέχρι τη θέση Α’.
 • Εξασφαλίζετε την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας με προσιτό κόστος.
 • Επιλέγοντας κατώτερη θέση νοσηλείας από τη θέση Α’ μειώνεται αυτομάτως η συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας.
 • Σας δίνεται επίδομα μη χρήσης σε περίπτωση νοσηλείας σε κρατικό νοσοκομείο εάν δεν απαιτηθεί αποζημίωση ενώ σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης παρέχεται Χειρουργικό Επίδομα. Για την ίδια νοσηλεία θα καταβάλλεται είτε το Ημερήσιο Επίδομα νοσηλείας είτε το Χειρουργικό Επίδομα.
 • Επιβράβευση σε περίπτωση συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα νοσηλείας

 

Συμπληρωματικό

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς που κάνετε χρήση του κοινωνικού φορέα ασφάλισης και επιθυμείτε συμπληρωματική κάλυψη των δαπανών υγείας, προκειμένου να εξασφαλίσετε αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας για εσάς και την οικογένειά σας καλύπτοντας ταυτόχρονα και την πρωτοβάθμια περίθαλψη με προσιτό κόστος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών. Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Συμπληρωματικό" είναι τα εξής:

 • 90% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής, σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής εάν επιλέξετε νοσηλεία σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο.
 • Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις
 • Προσιτό κόστος ασφάλισης
 • Έχετε τη δυνατότητα νοσηλείας μέχρι τη θέση Α’
 • Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε κρατικό νοσοκομείο για νοσηλεία για την οποία δεν θα ζητήσετε αποζημίωση σας δίνεται Ημερήσιο Επίδομα.

Οικονομικό

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για εσάς που έχετε ισχυρές καλύψεις από κοινωνικά ταμεία και ομαδικά ασφαλιστήρια εργοδοτών και θέλετε πρόσθετη κάλυψη για σοβαρά περιστατικά. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών. Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Οικονομικό" είναι τα εξής:

 • 90% κάλυψη των εξόδων για νοσηλεία σε οποιοδήποτε νοσοκομείο μετά την αφαίρεση του ποσού απαλλαγής σας ή 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής εάν επιλέξετε νοσηλεία σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο.
 • Με προσιτό κόστος εξασφαλίζετε υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας ανά νοσηλεία
 • Έχετε τη δυνατότητα νοσηλείας μέχρι τη θέση Α’

Δώρο Ζωής

Η Εθνική Ασφαλιστική σε συνεργασία με το μαιευτήριο "Μητέρα" δημιούργησε και προσφέρει το πρόγραμμα "Δώρο Ζωής" στο νεογέννητό σας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νεογέννητα από 45 ημερών, αλλά και παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, έως 17 ετών. Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Δώρο Ζωής" είναι τα εξής:

 • Από τη στιγμή που το μωράκι σας γεννήθηκε στο μαιευτήριο "Μητέρα", γίνεται άμεση κατάθεση αίτησης ασφάλισης, με δωρεάν τον πρώτο χρόνο ασφάλισης του μωρού σας .
 • Το πρόγραμμα αυτό, εφόσον το επιθυμείτε, θα το ακολουθεί και θα το προστατεύει για μια ζωή μιας και έχει ισόβια διάρκεια.
 • Σε περίπτωση νοσηλείας στην Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και έως το 14ο έτος ηλικίας εξασφαλίζετε προνομιακή μεταχείριση του παιδιού σας, με συμμετοχή μόνο 15% στα αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας, ενώ μηδενίζεται και το ποσό απαλλαγής σας.

Στοργή για μια Ζωή

Η Εθνική Ασφαλιστική σε συνεργασία με το μαιευτήριο "Ιασώ" δημιούργησε και προσφέρει το πρόγραμμα "Στοργή για μια ζωή" στο νεογέννητό σας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νεογέννητα από 45 ημερών, αλλά και παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, έως 17 ετών. Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Στοργή για μια ζωή" είναι τα εξής:

 • Από τη στιγμή που το μωράκι σας γεννήθηκε στο μαιευτήριο "Ιασώ", γίνεται άμεση κατάθεση αίτησης ασφάλισης, με δωρεάν τον πρώτο χρόνο ασφάλισης του μωρού σας.
 • Το πρόγραμμα αυτό θα το ακολουθεί και θα το προστατεύει για μια ζωή μιας και έχει ισόβια διάρκεια.
 • Σε περίπτωση νοσηλείας στο Ιασώ Παίδων και έως το 14ο έτος ηλικίας, εξασφαλίζετε προνομιακή μεταχείριση του παιδιού σας, με συμμετοχή μόνο 10% στα αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας.

ΕιδικόΤο πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εσάς που έχετε ισχυρές καλύψεις από κοινωνικά ασφαλιστικά ταμεία και ομαδικά ασφαλιστήρια εργοδοτών, θέλετε πρόσθετη κάλυψη για σοβαρά περιστατικά αλλά επιθυμείτε να διατηρήσετε μελλοντικά, το υψηλό επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης μετά την λήξη του ομαδικού ασφαλιστηρίου σας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών. Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Ειδικό" είναι τα εξής:

 • 90% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο μετά την αφαίρεση του ποσού απαλλαγής σας ή 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής εάν επιλέξετε νοσηλεία σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο.
 • Δυνατότητα κάλυψης των εξόδων νοσηλείας σε συνδυασμό με τον κοινωνικό φορέα ασφάλισής σας ή το ομαδικό σας συμβόλαιο
 • Υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας κατά νοσηλεία
 • Δυνατότητα νοσηλείας μέχρι τη θέση Α’
 • Προσιτό κόστος ασφάλισης

Ειδικό Plus

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εσάς που έχετε ισχυρές καλύψεις από κοινωνικά ασφαλιστικά ταμεία και ομαδικά ασφαλιστήρια εργοδοτών, θέλετε πρόσθετη κάλυψη για σοβαρά περιστατικά αλλά επιθυμείτε να διατηρήσετε μελλοντικά, το υψηλό επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης μετά την λήξη του ομαδικού ασφαλιστηρίου σας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών. Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Ειδικό Plus" είναι τα εξής:

 • 100% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής
 • Δυνατότητα κάλυψης των εξόδων νοσηλείας σε συνδυασμό με τον κοινωνικό φορέα ασφάλισής σας ή το ομαδικό σας συμβόλαιο
 • Υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας κατά νοσηλεία
 • Έχετε τη δυνατότητα νοσηλείας μέχρι τη θέση Α’
 • Χαμηλό σχετικά κόστος ασφάλισης
 • Έχετε το μοναδικό Πλεονέκτημα Plus. Το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα μετατροπής του, μετά από 5 χρόνια ισχύος του, σε άλλο με μικρότερο ποσό απαλλαγής (Πλεονεκτικό, Οικονομικό, Συμπληρωματικό), χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας και ανεξαρτήτως της ηλικίας σας τη στιγμή της μετατροπής (ανώτερη ηλικία για την μετατροπή το 65ο έτος)

 

 

Προγράμματα Κάλυψης Εξωνοσοκομειακών Δαπανών:

Η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει προγράμματα που καλύπτουν την ανάγκη πρόληψης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε διαγνωστικές εξετάσεις και επισκέψεις σε γιατρούς.

Εθνική και Πρόληψη Υγείας

Οι καλύψεις που σας προσφέρει είναι οι εξής:

 • Κάλυψη των εξόδων για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σας και με ανώτατο όριο ετησίως τα 3.000€. Το ποσοστό συμμετοχής σας είναι 10% επί του ποσού των εξόδων.
 • Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος (Check - up). Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πραγματοποιείτε κάθε χρόνο και χωρίς παραπεμπτικό ιατρού πλήρες ετήσιο Check - up, το οποίο αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Καρδιολογική εξέταση Καρδιολογική εξέταση
ΗΚΓ (με διάγνωση) ΗΚΓ (με διάγνωση)
Γενική Αίματος Γενική Αίματος
Γενική Ούρων Γενική Ούρων
Σάκχαρο Σάκχαρο
Ουρία Ουρία
Κρεατίνη Κρεατίνη
Χοληστερίνη Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια Τριγλυκερίδια
HDL - LDL HDL - LDL
Ακτινογραφία Θώρακος Ακτινογραφία Θώρακος
PSA (προστατικό αντιγόνο) > 45 ετών Test PAP
   Μαστογραφία > 45 ετών
 • Προγεννητικός Έλεγχος. Δίνεται η δυνατότητα στις ασφαλισμένες γυναίκες με την έναρξη της εγκυμοσύνης αντί του ετήσιου προληπτικού ελέγχου να πραγματοποιούν τις παρακάτω εξετάσεις:
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ομάδα Αίματος & Rhesus Αυστραλιανό Αντιγόνο
Γενική Αίματος HIV test
Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης VDRL
Σίδηρος Ορού Αντισώματα Ηπατίτιδας C
Σάκχαρο Αίματος Αντισώματα Τοξοπλάσματος lgG & lgM
Ουρία Αίματος Αντισώματα Ερυθράς lgG & lgM
Κρεατίνη Ορού Αντισώματα CMV lgG & lgM
Γενική Ούρων Καλλιέργεια Τραχηλικού επιχρίσματος για μυκόπλασμα

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Εθνική & Πρόληψη Υγείας" είναι τα εξής:

 • Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να δοθεί αυτόνομα ή μπορεί να συμπληρώσει οποιαδήποτε κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης, δίνοντας σας έτσι την ελευθερία να επιλέξετε με βάση τις δικές σας ανάγκες.
 • Παράταση Ισχύος. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να γίνει και ισόβια αν αυτό συνοδεύει κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης αντίστοιχής διάρκειας, παρέχοντάς σας μέγιστη εξασφάλιση για μια ζωή.

Για εσάς που γνωρίζεται πόσο σημαντική είναι η πρόληψη στην διατήρηση της Υγείας μας η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το «Εθνική και Πρόληψη Υγείας». Το πρόγραμμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε με ένα απλό παραπεμπτικό του προσωπικού σας ιατρού διαγνωστικές εξετάσεις, όποτε προκύψει ανάγκη, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και συμπληρωματικά με το πρόγραμμα κάλυψης δαπανών νοσηλείας που τυχόν έχετε. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών.

Προλαμβάνω

Το Νέο πρόγραμμα "Προλαμβάνω" απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε, με προσιτό κόστος, να προστατεύσετε την υγείας σας μέσω της πρόληψης. Έχοντας στη διάθεσή σας κάθε χρόνο τη δυνατότητα της διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων στα συμβεβλημένα με την Εθνική Ασφαλιστική, Διαγνωστικά κέντρα, καθώς και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις,  μπορείτε πλέον να φροντίσετε για την καλή σας υγεία, με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 75 ετών.

Μοναδικές παροχές που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Προλαμβάνω":

 • Ισόβια κάλυψη πλήθους διαγνωστικών εξετάσεων (μέχρι του ποσό των 2.000€/ανά έτος), που θα πραγματοποιήσετε σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, με χαμηλή (25%) συμμετοχή σας στο κόστος των εξετάσεων .
 • Εξασφαλίζετε ένα δωρεάν ετήσιο check-up κάθε χρόνο.
 • Για να αποκτήσετε το πρόγραμμα, δεν απαιτείται έλεγχος ασφαλισιμότητας.
Επιπλέον παροχές πέραν των ανωτέρω, που απολαμβάνετε στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας της Εθνικής Ασφαλιστικής με τον Όμιλο Βιοϊατρικής:
 • Δυνατότητα μηδενισμού της συμμετοχής σας στο κόστος των εξετάσεων, κάνοντας χρήση του προγράμματος συμπληρωματικά με τον ΕΟΠΥΥ, (προσκομίζοντας έγκυρο παραπεμπτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ για τις εξετάσεις που θα πραγματοποιήσετε)
 • Πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών υγείας της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (διαγνωστικά κέντρα, κλινικές ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, συνεργαζόμενα με τη ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα της Περιφέρειας).
 • Έχετε την δυνατότητα να πραγματοποιείτε έναν επιπλέον προληπτικό έλεγχο ανά έτος με κόστος μόλις 15€.
 • Δυνατότητα διενέργειας απεριόριστων ιατρικών επισκέψεων στο δίκτυο των συνεργαζόμενων ιατρών, με κόστος μόλις 15€ στα Διαγνωστικά Κέντρα ή στα Εξωτερικά Ιατρεία των Κλινικών της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ και 20€ στα ιατρεία των ιατρών του δικτύου.

Το Νέο πρόγραμμα "Προλαμβάνω" απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε, με προσιτό κόστος, να προστατεύσετε την υγείας σας μέσω της πρόληψης. Έχοντας στη διάθεσή σας κάθε χρόνο τη δυνατότητα της διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων στα συμβεβλημένα με την Εθνική Ασφαλιστική, Διαγνωστικά κέντρα, καθώς και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις,  μπορείτε πλέον να φροντίσετε για την καλή σας υγεία, με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 75 ετών.

 

      

Προγράμματα Οικονομικής Ενίσχυσης για την Υγεία:

Η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει μια επιπλέον βοήθεια στην δύσκολη περίπτωση που θα αντιμετωπίσετε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας

Πρόγραμμα Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών

Πρόγραμμα Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών

Η Εθνική Ασφαλιστική θα είναι δίπλα σας παρέχοντάς σας ένα επιπλέον οικονομικό βοήθημα για να αντιμετωπίσετε με ηρεμία την επέλευση μιας εκ των έντεκα (11) σοβαρών ασθενειών που καλύπτονται με το πρόγραμμα αυτό και εμφανίζονται παρακάτω:

 • Κακοήθης Νεοπλασία (Καρκίνος)
 • Έμφραγμα Μυοκαρδίου (Καρδιακή Προσβολή)
 • Αορτοστεφανία Παράκαμψη (By Pass)
 • Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Εγκεφαλικό)
 • Νεφρική Ανεπάρκεια
 • Μεταμόσχευση Βασικών Οργάνων
 • Πολλαπλή Σκλήρυνση (Σκλήρυνση κατά πλάκας)
 • Τύφλωση
 • Απώλεια Άκρων (Ακρωτηριασμός)
 • Παράλυση
 • Σοβαρά Εγκαύματα

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών" είναι τα εξής:

 • Δυνατότητα συνδυασμού της κάλυψης Σοβαρών Ασθενειών με κάποιο πρόγραμμα κάλυψης δαπανών νοσηλείας που τυχόν έχετε στην Εθνική Ασφαλιστική, γεγονός που σας εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη σε πολύ ανταγωνιστικό κόστος.
 • Κάλυψή σας σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού μιας και οι 11 ασθένειες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι αυτές που είναι πιθανόν να συμβούν σε έναν σύγχρονο άνθρωπο.
 • Ευελιξία, αφού μπορείτε να επιλέξετε το ασφαλισμένο κεφάλαιο που επιθυμείτε για να καλύψετε την ανάγκη εξασφάλισής σας σε περίπτωση μιας εκ των Σοβαρών Ασθενειών ανάλογα με τις οικονομικές σας δυνατότητες.

Για εσάς που επιθυμείτε να εξασφαλίσετε την κάλυψη έκτακτων οικονομικών αναγκών σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρής ασθένειας, η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το Πρόγραμμα Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών. Το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθετε στις έντονες οικονομικές ανάγκες που θα δημιουργηθούν σε μια τέτοια περίπτωση, εξασφαλίζοντας την ομαλή διαβίωση της οικογενείας σας και την ηρεμία για την γρήγορη αποκατάσταση της υγείας σας.

 

 

Νοσοκομειακό και Χειρουργικό Επίδομα

Νοσοκομειακό και Χειρουργικό Επίδομα

Για εσάς που επιθυμείτε να εξασφαλίσετε την κάλυψη έκτακτων οικονομικών αναγκών για την υγεία σας με ένα πρόγραμμα χαμηλού κόστους, η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το πρόγραμμα «Νοσοκομειακό & Χειρουργικό Επίδομα». Το πρόγραμμα αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες σας, όταν νοσηλεύεστε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και επιθυμείτε να καλύψετε μέρος των δαπανών σας, ανεξάρτητα από την συμμετοχή του ταμείου σας ή άλλου ασφαλιστικού φορέα σε αυτές. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών.

Οι καλύψεις που σας προσφέρει είναι οι εξής:

 • Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας σε περίπτωση ασθένειας η ατυχήματος, με ανώτατο όριο τις 180 ημέρες. Η νοσηλεία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο. Παρέχεται σε τρία επίπεδα: 50€ / 100€ / 150€ με δυνατότητα επιλογής από εσάς. Αν η νοσηλεία γίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, τότε το ημερήσιο επίδομα διπλασιάζεται για τις αντίστοιχες ημέρες.
 • Ημερήσιο Επίδομα Ανάρρωσης στο σπίτι μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο ίσο με το 50% του ποσού που καταβλήθηκε στο νοσοκομείο και για όσες μέρες διήρκησε η παραμονή στο Νοσοκομείο με ανώτατο όριο τις 180 ημέρες.
 • Χειρουργικό Επίδομα εφάπαξ το οποίο καταβάλλεται στην περίπτωση χειρουργικής επέμβασης με νοσηλεία ή χωρίς νοσηλεία σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο. Το ύψος του χειρουργικού επιδόματος εξαρτάται από τη βαρύτητα της επέμβασης βάση του πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων. Το ανώτατο ποσό χειρουργικού επιδόματος είναι 3.000€.
 • Χειρουργικό Επίδομα Τοκετού. Δίδεται εφάπαξ χειρουργικό επίδομα ποσού 850€. Σε περίπτωση καισαρικής τομής, αλλά και σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού, για Νοσοκομειακό και Χειρουργικό Επίδομα 100€ και 150€. Επίσης καταβάλλεται το ημερήσιο Νοσοκομειακό επίδομα σε περίπτωση τοκετού (φυσιολογικού ή με καισαρική τομή) με ανώτατη διάρκεια τις 7 ημέρες.

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα «Νοσοκομειακό & Χειρουργικό Επίδομα» είναι τα εξής:

 • Αξιοπρεπή νοσηλεία σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή Δημόσιο Νοσοκομείο παρέχοντας ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα, δίνοντας την δυνατότητα βελτίωσης της θέσης νοσηλείας σας.
 • Ισόβια διάρκεια κάλυψης
 • Κάλυψη της επιπλέον αμοιβής του χειρουργού ιατρού σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης ανάλογα με τη βαρύτητά της μέχρι και 3.000€
 • Φορολογική απαλλαγή των ασφαλίστρων

 

 

 

                                    

 

 

 


play-button-red-300x300

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
SAEMENS CO. INSURANCE BROKERS
3ης Σεπτεμβρίου 56, Τ.Κ 10433

Xάρτης

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
ΤΗΛ. 210 8834101
FAX. 210 8834990
saemens

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία