Ενημερωθείτε Σώστα
 
Καλέστε 210 8834101  
 
ή αποστείλατε τώρα
Email: info@saemens.gr
 
και άμεσα συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για την καλύτερη δυνατή λύση
 
Φόρμα Ενδιαφέροντος
Εαν επιθυμείτε ενημέρωση από ασφαλιστικό σύμβουλο στον χώρο σας για ασφαλιστικά σας θέματα ή πληροφορίες σχετικά με κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα συμπληρώστε τη  φόρμα επικοινωνίας.
   Πατήστε εδώ   
 
Επικοινωνία
Κεντρικά
3ης Σεπτεμβρίου 56, 2ος  όροφος,
Αθήνα
Τ.Κ. 10433

  210 8834101


Γραφεία Συνεργατών
Ηφαιστου 12, Ισόγειο,
Ορεστιάδα
Τ.Κ. 68200

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ - ΖΑΦΕΙΡΑΚΙΔΟΥ Α. ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  6932968978


 
Δείτε τα προγράμματα ανά ασφαλιστική 

AGROTIKI

AIG

GENERALI

EUNIKI

EYROPAIKI

INTERAMERICAN

PRIME

 

 

 

ATE            

       ΑΓΡΟΤΙΚΗ  Ασφάλεια ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

Κατοικία

Ασφάλιση Κατοικίας

Το σπίτι σας, μικρό ή μεγάλο, είναι η περιουσία σας, η βάση σας, το ορμητήριό σας. Όμως, απειλείται από διάφορους κινδύνους (πυρκαγιά, σεισμό, κλοπή, θεομηνίες κ.λπ.).

Ο καλύτερος τρόπος για να το προστατέψετε είναι να επιλέξετε το δικό σας πρόγραμμα μεταξύ των προγραμμάτων της ΑΤΕ Ασφαλιστικής :
Ασφαλής Κατοικία 1, 2, 3 Ασφαλής Εξοχική Κατοικία 1, 2, 3 Simple Cover,Κατοικία All Risks. Τώρα, η ολοκληρωμένη προστασία που ταιριάζει στον προσωπικό σας χώρο έρχεται από μία ολοκληρωμένη ασφαλιστική εταιρία.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική εγκαινιάζει μία νέα γενιά σύγχρονης φιλοσοφίας ασφαλιστικών προγραμμάτων του Κλάδου Πυρός, με την επωνυμία «Ασφαλής Κατοικία».

Τα νέα Προγράμματα «Ασφαλής Κατοικία», η διάθεσή των οποίων ξεκινά την 01/10/2012, πλαισιώνουν τα ιδιαίτερα επιτυχημένα προγράμματα «SimpleCover» και «AllRisks» δημιουργώντας την πιο επίκαιρη και ολοκληρωμένη πρόταση της Αγοράς στο χώρο της προστασίας κύριας και εξοχικής κατοικίας.

Ορισμένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέων προγραμμάτων, αλλά και της φιλοσοφίας της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στον Κλάδο Πυρός, αποτυπώνονται ως ακολούθως:

-  Διαφοροποίηση ανάλογα με τη χρήση της κατοικίας. Δημιουργείται ειδικό προϊόν για την εξοχική – δευτερεύουσα κατοικία με όρους, καλύψεις, ασφάλιστρα, απαλλαγές που ταιριάζουν καλύτερα σε αυτή.

-  Παροχή διαφορετικών επιπέδων κάλυψης (Ασφαλής κατοικία 1,2,3 & Ασφαλής εξοχική κατοικία 1,2,3) όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει το εύρος των ασφαλιστικών καλύψεων ανάλογα με το επιθυμητό κόστος.

-  Διαφοροποίηση του κόστους ασφάλισης, πέραν του επιπέδου κάλυψης και από την ηλικία του ακινήτου, αν αυτό είναι διαμέρισμα ή μονοκατοικία αλλά και από τον τρόπο πληρωμής

-  Ενιαίο κόστος ασφάλισης σεισμού για όλη την Ελλάδα

-  Κοινό κόστος ασφάλισης στα επίπεδα κάλυψης με κοινές καλύψεις κτιρίου – περιεχομένου

-  Παροχή νέων καινοτόμων καλύψεων που βελτιώνουν σημαντικά την έκταση της κάλυψης των παραδοσιακών καλύψεων.

 

Ασφαλής Kατοικία

Ασφαλής Kατοικία 1., 2., 3.
 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:
Κτίριο ή /και Περιεχόμενο Κύριας Κατοικίας (Μονοκατοικίες και διαμερίσματα με συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μέχρι €600.000 κατασκευής από μπετόν αρμέ ή λιθόκτιστα, ταρατσοσκεπή ή με στέγη από κεραμίδια, έναντι κινδύνων οι οποίοι κατονομάζονται ρητά στο ασφαλιστήριο). 

•  ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1.

 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ:
•  Πυρκαγιά
•  Κεραυνός
•  Καπνός
•  Έκρηξη (Συμπεριλαμβάνονται και οι ίδιες ζημιές του εκρηγνυόμενου αντικειμένου)
•  Πυρκαγιά από δάσος
•  Πτώση Αεροσκάφους
•  Πρόσκρουση οχήματος
•  Τρομοκρατικές ενέργειες
•  Πολιτικές ταραχές
•  Κακόβουλες ενέργειες
•  Ζημιές κατά την πυρόσβεση
•  Έξοδα περιορισμού  ζημιάς
•  Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών
•  Αποκομιδή ερειπίων (5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
•  Αποζημίωση σε αξία καινούργιου (newforold σε κατοικίες ηλικίας μέχρι 40 ετών)*
•  Αναλογία Κοινόκτητων (κοινόχρηστων) χώρων*
•  Προστασία υπασφάλισης*
 
 
•  ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2.
 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ:
Όλες οι παραπάνω καλύψεις του προγράμματος ¨ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1» και επιπλέον:
•  Θύελλα
•  Πτώση δέντρων - στύλων από θύελλα.
•  Πλημμύρα
•  Καταιγίδα
•  Θραύση σωληνώσεων (Ειδικά για κτίρια ηλικίας μικρότερης των 30ετών κατά τη στιγμή της ζημιάς συμπεριλαμβάνονται  στην κάλυψη και οι ζημιές στις ίδιες τις σωλήνες καθώς και οι διερευνητικές εργασίες).
•  Χιονόπτωση (βάρος χιονιού)
•  Χαλαζόπτωση
•  Έξοδα άντλησης νερών (1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
•  Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο. Συμπεριλαμβάνεται και η Αστική ευθύνη ενοικιαστή προς τον ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτη προς τον ενοικιαστή (40% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου).
•  Γενική Αστική ευθύνη (5% του ασφαλιζόμενου  κεφαλαίου).
•  Έξοδα μεταστέγασης για περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης ή μίσθωσης ακινήτου (0,50% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου περιεχομένου για ημερήσια δαπάνη ενοικίασης προσωρινού καταλύματος και μέχρι 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου στο σύνολο).
•  Κάλυψη του περιεχόμενου στο χώρο προσωρινής διαμονής σε περίπτωση μεταστέγασης.

•  ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3.

 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ:
Όλες οι παραπάνω καλύψεις του προγράμματος «ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2» και επιπλέον:
•  Κλοπή οικοσκευής με διάρρηξη, τοιχωρυχία (ριφιφί) ή αναρρίχηση (εάν ο κλέφτης αναρριχόμενος εισήλθε στην ασφαλιζόμενη κατοικία από ανοικτό παράθυρο ή μπαλκονόπορτα ενώ υπήρχε μέσα στην κατοικία κατά τη στιγμή της εισόδου του ο Λήπτης της Ασφάλισης και /ή Ασφαλιζόμενος ή/και κάποιο από τα συνοικούντα με αυτόν μέλη της οικογένειας του συμπεριλαμβανόμενων και των οικιακών βοηθών, αν υπάρχουν.
•  Κλοπή οικοσκευής με τη χρήση αντικλειδιού (Παρέχεται μόνον σε κατοικίες που διαθέτουν  σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με κέντρο λήψεως σημάτων και εφόσον έχει καταγραφεί από αυτό η είσοδος του κλέφτη).
•  Ληστεία οικοσκευής (καλύπτεται  και η ληστεία κοσμημάτων μέχρι € 500. Σε περίπτωση χρηματοκιβωτίου η κάλυψη αυξάνεται σύμφωνα με τα όρια της επόμενης κάλυψης).
•  Κλοπή κοσμημάτων-ρολογιών χειρός, εντός πακτωμένου ή εντοιχισμένου χρηματοκιβωτίου, από ληστεία ή διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου (μέχρι € 3.000).
•  Ζημιές  κλοπής στο περιεχόμενο.
•  Ζημιές κλοπής στο κτίριο (10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου).
•  Απώλεια ενοικίων (10% του ασφαλιζόμενου  κεφαλαίου και για μέγιστη περίοδο 12 μηνών) για περιπτώσεις εκμίσθωσης (ενοικίασης) ακινήτου.
•  Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών κτιριακών εγκαταστάσεων (1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
•  Θραύση τζαμιών – καθρεφτών (1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
•  Προσωπικό ατύχημα του Λήπτη της Ασφάλισης (Θ.Α. & Μ.Ο.Α. 3% του ασφαλιζόμενου  κεφαλαίου)
•  Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απώλειας εργασίας.
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕΙΣΜΟΥ- ΕΚΡΗΞΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
Σεισμός ή/και ηφαιστειακή έκρηξη
Πυρκαγιά από σεισμό ή/και ηφαιστειακή έκρηξη
Παλιρροϊκό κύμα από σεισμό ή/και ηφαιστειακή έκρηξη
Καθίζηση από σεισμό ή/και ηφαιστειακή έκρηξη
Κατολίσθηση από σεισμό ή/και ηφαιστειακή έκρηξη
 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:
Σύμφωνα με τον προσδιορισμό των προς ασφάλιση αξιών από  το Λήπτη της Ασφάλισης και τις προτεινόμενες ελάχιστες τιμές από την Εταιρία.
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ:
•  Κατοικίες που έχουν κτισθεί από το 2010 και μετά, έχουν  έκπτωση 12,5%.
•  Κατοικίες που έχουν κτισθεί μεταξύ 2000 & 2009 έχουν  έκπτωση 10%.
•  Κατοικίες  που  έχουν κτισθεί μεταξύ 1990 & 1999 έχουν έκπτωση 7,5%
•  Κατοικίες που έχουν κτισθεί μεταξύ 1980& 1989 έχουν έκπτωση 5%.
•  Κατοικίες που έχουν κτισθεί μεταξύ 1970 & 1979 δεν  έχουν έκπτωση
•  Κατοικίες που έχουν κτισθεί μεταξύ 1960 & 1969 έχουν επιβάρυνση 10%.
•  Κατοικίες πριν από το 1960 δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα.
•  Μονοκατοικίες έχουν επιβάρυνση 10% (Οι διπλοκατοικίες δεν έχουν επιβάρυνση)
•  Ξύλινες κατασκευές ή κατασκευές τύπου Canadian (προκατασκευές από ξύλινα πάνελς με εσωτερική μόνωση) ή Φινλανδικού τύπου (κατασκευές από κορμούς δέντρων) δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα.
 
      ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ:
      Εφαρμόζεται μόνο η απαλλαγή του Σεισμού: 2% επί του ασφαλιζομένου ποσού
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
 
1.    Διαφορετικά επίπεδα κάλυψης (πακέτα) με αντίστοιχο κόστος
2.    Αξία καινούργιου (new for old) για την κάλυψη κατοικιών  ηλικίας μικρότερης των 40 ετών
3.    Αναλογία κοινοχρήστων στα διαμερίσματα
4.    Κάλυψη διερευνητικών εργασιών για την κάλυψη κατοικιών  ηλικίας μικρότερης των 30 ετών
5.    Κάλυψη ιδίων σωληνώσεων για την κάλυψη κατοικιών  ηλικίας μικρότερης των 30 ετών
6.    Κάλυψη υπερχείλισης σωληνώσεων (συμπεριλαμβανομένων των αποχετεύσεων)
7.    Κάλυψη υπογείων αποθηκών οικιακής χρήσεως (προϋπόθεση τοποθέτησης 15 εκ από το δάπεδο)
8.    Κάλυψη περιφράξεων (εφόσον μεσολαβεί πεζοδρόμιο με το δρόμο)
9.    Κάλυψη εξωτερικών προσθηκών (πέργκολες, ηλιακοί θερμοσίφωνες, τέντες με εξαίρεση το τεντόπανο ή άλλο υλικό σκίασης).
10.Κάλυψη Βραχυκυκλώματος ανεξαρτήτως πυρκαγιάς
11.Κάλυψη Αστικής Ευθύνης του ιδιοκτήτη προς τον ενοικιαστή
12.Κάλυψη κλοπής με αντικλείδι (εφόσον η κατοικία προστατεύεται από σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με κέντρο λήψεως σημάτων και εφόσον έχει καταγραφεί από αυτό η είσοδος του κλέφτη)
13.Κάλυψη κλοπής με αναρρίχηση (χωρίς παραβίαση του χώρου, εφόσον ο ασφαλισμένος ή μέλος της οικογένειας του είναι στο σπίτι)
14.Κάλυψη κοσμημάτων: € 3.000,00 σε χρηματοκιβώτιο (διάρρηξη – ληστεία) ή  500,00 αν δεν υπάρχει χρηματοκιβώτιο (ληστεία)
15.Απαλλαγή μόνο στο σεισμό (2%)
16.Ενιαίο ασφάλιστρο σεισμού πανελλαδικά
17.Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων (ΑΠΑ)
18.Προστασία υπασφάλισης
19.Ανεξάρτητη λειτουργία των υπο-ορίων (δεν συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο αλλά λειτουργούν έξω από αυτό)
20.Ανταγωνιστικό τιμολόγιο στις νέες κατοικίες και ιδιαιτέρως στα νέα διαμερίσματα

Ασφαλής Εξοχική Κατοικία

Ασφαλής Εξοχική Κατοικία 1., 2., 3.
 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:
 
Κτίριο ή/και Περιεχόμενο Εξοχικής – Δευτερεύουσας Κατοικίας (Μονοκατοικίες και διαμερίσματα εντός οικισμών , με συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μέχρι € 600.000, εκ των οποίων περιεχόμενο μέχρι €40.000 κατασκευής από μπετόν αρμέ ή λιθόκτιστα, ταρατσοσκεπή ή με στέγη από κεραμίδια, έναντι κινδύνων οι οποίοι κατονομάζονται ρητά στο ασφαλιστήριο). Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες για τις οποίες έχει εκδοθεί νόμιμη άδεια κατά τη ανέγερση τους, η κατασκευή τους έχει γίνει βάσει αυτής  και ευρίσκονται εντός οικισμών.
 
Το πρόγραμμα αφορά Ασφαλισμένους  οι οποίοι έχουν ασφαλίσει την κύρια κατοικία τους με τουλάχιστον αντίστοιχο ασφαλιστικό πρόγραμμα.
 
 
•  ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1
 ΚΑΛΥΨΕΙΣ:
 
        Πυρκαγιά
        Κεραυνός
       Καπνός
        Έκρηξη (Συμπεριλαμβάνονται και οι ίδιες ζημιές του εκρηγνυόμενου αντικειμένου)
       Πυρκαγιά από δάσος
       Πτώση Αεροσκάφους
        Πρόσκρουση οχήματος
       Τρομοκρατικές ενέργειες
        Πολιτικές ταραχές
        Κακόβουλες ενέργειες
        Ζημιές κατά την πυρόσβεση
       Έξοδα περιορισμού  ζημιάς
        Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών
       Αποκομιδή ερειπίων (5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
        Αποζημίωση σε αξία καινούργιου (newforold σε κατοικίες ηλικίας μέχρι 40 ετών)*
        Αναλογία Κοινόκτητων (κοινόχρηστων) χώρων*
       Προστασία υπασφάλισης*
 
 
•  ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2
 ΚΑΛΥΨΕΙΣ:
 
Όλες οι παραπάνω καλύψεις του προγράμματος ¨ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1» και επιπλέον:
 
  Θύελλα
  Πτώση δέντρων - στύλων από θύελλα.
  Πλημμύρα
  Καταιγίδα
  Θραύση σωληνώσεων (Ειδικά για κτίρια ηλικίας μικρότερης των 30ετών κατά τη στιγμή της ζημιάς  συμπεριλαμβάνονται  στην κάλυψη και οι ζημιές στις ίδιες τις σωλήνες καθώς και οι διερευνητικές εργασίες).
  Χιονόπτωση (βάρος χιονιού)
  Χαλαζόπτωση
  Έξοδα άντλησης νερών (1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
  Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο. Συμπεριλαμβάνεται και η Αστική ευθύνη ενοικιαστή προς τον ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτη προς τον ενοικιαστή (40% του ασφαλιζόμενου  κεφαλαίου).
  Γενική Αστική ευθύνη  (5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου).
  Έξοδα μεταστέγασης για περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης ή μίσθωσης ακινήτου (0,50% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου περιεχομένου για ημερήσια δαπάνη ενοικίασης προσωρινού καταλύματος και μέχρι 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου στο σύνολο).
  Κάλυψη του περιεχόμενου στο χώρο προσωρινής διαμονής σε περίπτωση μεταστέγασης.
 
•  ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3
 ΚΑΛΥΨΕΙΣ:
 
Όλες οι παραπάνω καλύψεις του προγράμματος «ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2» και επιπλέον:
 
  Κλοπή οικοσκευής με διάρρηξη, τοιχωρυχία (ριφιφί) ή αναρρίχηση (εάν ο κλέφτης αναρριχόμενος εισήλθε στην ασφαλιζόμενη κατοικία από ανοικτό παράθυρο ή μπαλκονόπορτα ενώ υπήρχε μέσα στην κατοικία κατά τη στιγμή της εισόδου του ο Λήπτης της Ασφάλισης και /ή Ασφαλιζόμενος ή/και κάποιο από τα συνοικούντα με αυτόν μέλη της οικογένειας του συμπεριλαμβανόμενων και των οικιακών βοηθών, αν υπάρχουν.
  Ληστεία οικοσκευής
  Ζημιές  κλοπής στο περιεχόμενο.
  Ζημιές κλοπής στο κτίριο (10% του ασφαλιζόμενου  κεφαλαίου)
  Απώλεια ενοικίων (10% του ασφαλιζόμενου  κεφαλαίου και για μέγιστη περίοδο  12 μηνών) για περιπτώσεις εκμίσθωσης (ενοικίασης) ακινήτου.
  Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής κτιριακής εγκατάστασης  (1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
  Θραύση τζαμιών – καθρεφτών (1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
  Προσωπικό ατύχημα του Λήπτη της Ασφάλισης (Θ.Α. & Μ.Ο.Α. 3% του ασφαλιζόμενου  κεφαλαίου)
  Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απώλειας εργασίας.
 
      ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕΙΣΜΟΥ- ΕΚΡΗΞΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
                                 Σεισμός ή/και ηφαιστειακή έκρηξη
                                 Πυρκαγιά από σεισμό ή/και ηφαιστειακή έκρηξη
                                 Παλιρροϊκό κύμα από σεισμό ή/και ηφαιστειακή έκρηξη
                                 Καθίζηση από σεισμό ή/και ηφαιστειακή έκρηξη
                                 Κατολίσθηση από σεισμό ή/και ηφαιστειακή έκρηξη
 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 
Σύμφωνα με τον προσδιορισμό των προς ασφάλιση αξιών από  το Λήπτη της Ασφάλισης και τις προτεινόμενες ελάχιστες τιμές από την Εταιρία.
 
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ:
        Κατοικίες που έχουν κτισθεί από το 2010 και μετά, έχουν  έκπτωση 12,5%.
        Κατοικίες που έχουν κτισθεί μεταξύ 2000 & 2009 έχουν  έκπτωση 10%.
        Κατοικίες  που  έχουν κτισθεί μεταξύ 1990 & 1999 έχουν έκπτωση 7,5%
        Κατοικίες που έχουν κτισθεί μεταξύ 1980 & 1989 έχουν έκπτωση 5%.
        Κατοικίες που έχουν κτισθεί μεταξύ 1970 & 1979 δεν  έχουν έκπτωση
        Κατοικίες που έχουν κτισθεί μεταξύ 1960 & 1969 έχουν επιβάρυνση 10%.
        Κατοικίες πριν από το 1960 δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα.
        Μονοκατοικίες  έχουν  επιβάρυνση 10% (Οι διπλοκατοικίες δεν έχουν επιβάρυνση)
  Ξύλινες κατασκευές ή κατασκευές τύπου Canadian (προκατασκευές από ξύλινα πάνελς με εσωτερική μόνωση) ή Φινλανδικού τύπου (κατασκευές από κορμούς δέντρων) δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ:
         Σεισμός: 2% επί του ασφαλιζομένου ποσού.
         Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση: 10% της ζημιάς με ελάχιστο ποσόν € 750,00
         Θραύση σωληνώσεων: 10% της ζημιάς με ελάχιστο ποσόν € 300,00
         Κλοπή: 15 % της ζημιάς με ελάχιστο ποσόν € 750,00
         Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής κτιριακής εγκατάστασης: € 150,00
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
 
1.    Διαφορετικά επίπεδα κάλυψης με αντίστοιχο κόστος
2.    Αξία καινούργιου (new for old) για την κάλυψη κατοικιών ηλικίας μικρότερης των 40 ετών
3.    Αναλογία κοινοχρήστων
4.    Κάλυψη διερευνητικών εργασιών για την κάλυψη κατοικιών  ηλικίας μικρότερης των 30 ετών
5.    Κάλυψη ιδίων σωληνώσεων για την κάλυψη κατοικιών  ηλικίας μικρότερης των 30 ετών
6.    Κάλυψη υπερχείλισης σωληνώσεων (συμπεριλαμβανομένων των αποχετεύσεων)
7.    Κάλυψη υπογείων αποθηκών οικιακής χρήσεως (προϋπόθεση τοποθέτησης 15 εκ από το δάπεδο)
8.    Κάλυψη περιφράξεων (εφόσον μεσολαβεί πεζοδρόμιο με το δρόμο)
9.    Κάλυψη εξωτερικών προσθηκών (πέργκολες, ηλιακοί θερμοσίφωνες, τέντες με εξαίρεση το τεντόπανο ή άλλο υλικό σκίασης).
10.Κάλυψη Βραχυκυκλώματος ανεξαρτήτως πυρκαγιάς

All Risks

Kατοικία All Risks

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική σας προσφέρει το ολοκληρωμένο και πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΑ AllRisks, γιατί τελικά όλα είναι πιθανά…

Το πρόγραμμα "Κατοικία AllRisks" σας  καλύπτει ασφαλιστικά από μια πληθώρα κινδύνων οι οποίοι μπορεί να ζημιώσουν την περιουσία σας και σας παρέχει τη δυνατότητα να ασφαλίσετε έναντι αυτών  το κτίριο της κατοικίας σας, το περιεχόμενο της (οικοσκευή) ή και τα δύο σύμφωνα με την επιθυμία σας ή τις ανάγκες σας.

Το βασικό πλεονέκτημα, του προγράμματος "Κατοικία AllRisks" είναι ότι πέραν από τις συνηθισμένες ασφαλιστικές καλύψεις (πυρκαγιά, σεισμός, καιρικά φαινόμενα, κλοπή κλπ) παρέχει κάλυψη και έναντι οποιουδήποτε άλλου αιφνίδιου, τυχαίου και απρόβλεπτου ζημιογόνου γεγονότος που τυχόν πλήξει την κατοικία σας (κτίριο ή / και περιεχόμενο) το οποίο δεν εξαιρείται ρητά στο Ασφαλιστήριο σας.

Το Πρόγραμμα ΚΑΤΟΙΚΙΑ AllRisks σας προσφέρει πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη από κάθε κίνδυνο, ενώ τα ασφάλιστρα είναι σε απόλυτα λογικά πλαίσια.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Κατοικία με εμβαδόν 100 τ.μ.           

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο οικοδομής          100.000€

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Περιεχομένου        30.000€

Μικτά Ετήσια Ασφάλιστρα                             400€

Παρεχόμενες Εκπτώσεις για το πρόγραμμα Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου ΚΑΤΟΙΚΙΑ All Risks, αν πραγματοποιήσετε και άλλα προγράμματα ασφάλισης στην ΑΤΕΑσφαλιστική:

1. Αν έχετε ασφαλίσει το αυτοκίνητό σας με πακέτο "SUPER AUTOPLAN" (μόνο Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ή Φ.Ι.Χ. Αγροτικό), παρέχεται έκπτωση ύψους 5%. 

2. Αν έχετε ασφαλίσει τη ζωή-υγεία σας με Προγράμματα υγείας "MAXIMUM-PREMIUM-BASIC" ή "SUPER ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ" ή "SUPER ΥΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ", παρέχεται έκπτωση ύψους 10%.

3. Αν έχετε ασφαλίσει το αυτοκίνητό σας με πακέτο "SUPER AUTOPLAN" (μόνο Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ή Φ.Ι.Χ. Αγροτικό) και τη ζωή-υγεία σας με Προγράμματα υγείας MAXIMUM-PREMIUM-BASIC ή “SUPER ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ" ή "SUPER ΥΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ", παρέχεται έκπτωση ύψους 15%.

 

Simple Cover

Kατοικία Simple Cover

Το Πρόγραμμα Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΑ Simple Cover από την ΑΤΕ Ασφαλιστική σας προσφέρει κάλυψη και σας εξασφαλίζει από τους παρακάτω βασικούς κινδύνους, που απειλούν την κατοικία σας, αποζημιώνοντάς σας σε αξία αποκατάστασης (σε αξία καινούργιου, χωρίς τον υπολογισμό παλαιότητας) για την οικοδομή:

  • Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος
  • Πτώση Κεραυνού
  • Έκρηξη από κάθε αιτία
  • Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
  • Σεισμό

Τα ασφάλιστρα του Προγράμματος Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΑ Simple Coverδιαμορφώνονται ανάλογα με το ποσοστό απαλλαγής που επιλέγεται κάθε φορά από τον ασφαλισμένο για την κάλυψη του Σεισμού, όπως για παράδειγμα:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Κατοικία με εμβαδόν 100 τ.μ.

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής                        100.000€

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο περιεχομένου                     30.000€

Μικτά Ετήσια Ασφάλιστρα (με απαλλαγή σεισμού 2%)   190€

Μικτά Ετήσια Ασφάλιστρα (με απαλλαγή σεισμού 3%)    164€

 

 

 


play-button-red-300x300

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
SAEMENS CO. INSURANCE BROKERS
3ης Σεπτεμβρίου 56, Τ.Κ 10433

Xάρτης

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
ΤΗΛ. 210 8834101
FAX. 210 8834990
saemens

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία